Namn

Inledande text

Innehåll - kolumnbredd 260 px

Instruktioner

  • Var noga med att ändra alla textfält, alt. ta bort om de inte ska användas
  • Ändra programdefinitionen "Program" till aktuell definition, t.ex. ES för Estetiska.
  • Ta bort platshållaren för bilden om ingen bild finns.
  • Dubbelklicka på rutan "SP-Profiler" och gå till fliken "begränsningar", dubbelklicka på begränsningen och ändra "värde" till programmets definition, t.ex. "EC" för elprogrammet. Byt också rubriken till t.ex. "EC - profiler".

Personen gick på x-programmet med inriktning x och tog studenten år x.

Kontakt

Kontaktinformation

Innehåll - kolumnbredd 260 px

Alumniverksamhet vid Finnvedens Gymnasiumlänk till annan webbplats i Värnamo