Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred utbildning. Efterfrågan på personer med teknisk kompetens är idag stor. Är du intresserad av teknik och teknikutveckling så ger programmet dig en god grund för fortsatta studier och arbete inom många olika områden.

Teknikutveckling ingår som en viktig del i utbildningen och du får lära dig hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt. Även teknikens roll i samhället och samspelet mellan teknik, människa och miljö utgör en viktig del.

På teknikprogrammet får du öva dig i att arbeta i projektform, en arbetsform som är vanlig i dagens arbetsliv. Du utvecklar din förmåga att lösa problem på ett konstruktivt och kreativt sätt, till exempel med hjälp
av olika datorprogram. Här får Du också utveckla dina färdigheter inom tekniska moment genom att förena teori med praktik dvs praktisk problemlösning!

Förutom de tekniska ämnena har matematik, fysik och engelska en central plats i utbildningen. Vilka tekniska karaktärsämnen du läser beror till stor del på vilken inriktning du väljer.

Teknikcollege
Teknikprogrammet på Figy är certifierat som  Teknikcollege, en kvalitetsstämpel som innebär samverkan med högskolor och teknikföretag.

Efter studenten
Teknikprogrammet ger dig grundläggande behörighet till högskolan och goda kunskaper för högskolestudier inom teknik, data och naturvetenskap men även inom andra områden. Du kan också välja att läsa in särskild behörighet till olika typer av civilingenjörsutbildningar.  

Efter dina gymnasiestudier kan du till exempel utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör, designer, arkitekt, och programmerare eller något inom IT.

 


Inriktningar                                  

Design och produktutveckling
Inriktningen ger grundläggande kunskaper i att designa och utveckla produkter. Du får kunskaper om beräkningar, konstruktioners hållfasthet samt andra typer av tekniska och ekonomiska beräkningar. Dessutom får du lära dig att använda avancerad 3D-teknik för att konstruera produkter av olika slag. Inriktningen kommer att göra dig väl förberedd för att möta högskolans olika design- och ingenjörsutbildningar.
 
Informations- och medieteknik
Du får lära dig hur datorer, operativsystem och datakommunikation fungerar, hur man bygger nätverk och servrar, hur man programmerar och hur man utvecklar webbsidor och webbsajter. Inriktningen är en bra förberedelse för dig som funderar på att läsa vidare inom data- och systemvetenskap på högskolan

Behörighet enligt inriktningen Teknikvetenskap
För dig som vill läsa vidare till civilingenjör finns möjlighet till detta på våra inriktningar. Du kan läsa Fysik 2 och Matematik 4 under det sista året samtidigt som du fortsätter att läsa på din inriktning.

Felicia, Jonatan och Thea från teknikprogrammet årskurs 1

"Det bästa med programmet är att vi får läsa ämnen som passar våra intressen, matematik, data och design. Det är kul att få lära sig mer om programmering och CAD. Vi jobbar mycket i grupp, lärarna är inspirerande och fokuserar mycket på lektionerna så att det blir mindre hemstudier"
//Felicia, Jonatan och Thea

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Teknik 1

150p

Inriktningar

Design och produktutveckling

Bild och form 1a1

50p

Cad 1

50p

Design 1

100p

Konstruktion 1

100p

Informations- och medieteknik

Datorteknik 1a

100p

Programmering 1

100p

Webbutveckling 1

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Programledare TE
Ali Kautto
0370 - 37 77 64
ali.t.kautto@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Liz Winterqvist
0370 - 37 72 38
liz.winterqvist@varnamo.se

Rektor
Svante Leo
svante.leo@edu.varnamo.se