Musikprofilen

För dig som vill ägna dig åt musik och delta i ett större sceniskt musikprojekt!

MUSIKPROFILEN
Individuellt val

Vill du ägna dig åt musik på skoltid ska du välja denna profil. Musikprofilen är ett individuellt val där du utvecklar din förmåga musikaliska förmåga genom ensemblespel och undervisning på ett instrument/sång. Du får möjlighet att framträda med din musik i olika sammanhang på skolan och profilen kan väljas av alla som börjar första året på gymnasiet och kan kombineras med valfritt program.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. Däremot måste du ha ett musikintresse och vara motiverad att engagera dig i studierna och lägga ner tid på att öva på ditt instrument själv och tillsammans med andra.

Kursfördelning
År 1: Ensemble 1 (MUSENS01) 100p
År 1: Brukspel och ackompanjemang (MUSBRU01) 100p *Denna kurs läses endast av estetelever
År 2: Ensemble 2 (MUSENS02S) 100p 
 

 

 


Kursernas innehåll och genomförande
I kursen MUSENS01 arbetar vi med grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom efter gehörsbaserad och noterad musik. Samt undervisning på valt* instrument/sång där du får arbeta med instrumentets/sångens karaktär och grundläggande egenskaper.

*Glöm inte att skriva ditt val av instrument eller sång på övrigt när du väljer musikprofil år 1.

I kursen MUSENS02S fördjupar du dig i någon eller några valda ensembleformer och genrer. Du får möjlighet att utveckla ditt personliga, konstnärliga och musikaliska uttryck i den enskilda undervisningen**
samt i grupp (ensemble). Du får också möjlighet till en fördjupad musikalisk värdering, tolkning och gestaltning samt musikalisk kommunikation vid framförande inför publik och i samarbete med andra.

**Glöm inte att skriva ditt val av instrument eller sång på övrigt när du väljer musikprofil år 2.