Introduktionsprogram (IM)

För dig som inte har de betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program

På våra introduktionsprogram får du möjlighet att läsa upp de ämnen som du saknar behörighet i. Du kan också öka och utveckla dina kunskaper i svenska eller lära dig mer om arbetslivet genom att vara ute på praktik.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram
- Preparandutbildning (erbjuds t om vårterminen 2019)
- Programinriktat individuelt val (erbjuds t om vårterminen 2019)
- Programinriktat val (nytt program fr om hösten 2019)
- Individuellt alternativ
- Yrkesintroduktion
- Språkintroduktion

Preparandutbildning (IMP)

För dig som saknar behörighet till gymnasieskolan eller för dig som är behörig till ett yrkesprogram, men inte till ett studieförberedande.

Du läser högst ett år på heltid, studietakten är hög. Utbildningen anpassas efter dina behov och önskemål. Du har ett eget klassrum och en samlad skoldag under vilken dina mentorer följer dig. Programmet är inte sökbart, du lämnar in en intresseanmälan.

Programinriktat individuellt val (IMP)

För dig som nästan är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram.

Syftet är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att du så snart det är möjligt, ska tas in på det nationella programmet. För att du ska bli antagen till programinriktat individuellt val krävs:
- godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt minst fyra ämnen till.
- godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst tre ämnen till.
Du följer yrkesprogrammets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Programmet är sökbart. 


Programinriktat val (IMV)

För dig som nästan är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram.

Syftet är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram eller ett högskoleförbedande program och att du så snart det är möjligt tas in på det nationella programmet. En elev är behörig som har
-godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen
eller
-godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen
eller 

 
Individuellt alternativ (IMA)

Utbildningen utformas efter dina behov. Beroende på vilka önskemål och förutsättningar som du har kan det bli studier på heltid eller studier blandat med praktik i näringslivet eller bara praktik. För att skapa trygghet har du ett eget klassrum och en samlad skoldag, under vilken dina mentorer följer dig. Målet med utbildningen är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller komma ut i arbetslivet. Programmet är inte sökbart men du kan lämna in en intresseanmälan.

 

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är till skillnad från preparandutbildningen en treårig utbildning, men den leder inte till en yrkesexamen. IMY-programmen består av mindre grupper (ca 8 elever per inriktning). Du har möjlighet att arbeta i din egen studietakt och skaffa dig kunskaper genom ett varierat arbetssätt med mycket praktiskt arbete. Under din utbildning får du möjlighet att göra praktik under ett antal veckor. Då får du chansen att knyta kontakter med näringslivet samtidigt som du förstärker dina kunskaper. De gymnasiegemensamma ämnena integreras så långt det är möjligt med de programgemensamma karaktärsämnena. Dina egna förutsättningar styr i hög grad planeringen av dina studier. Programmet är sökbart. Du kan välja mellan fyra olika program: IMYBF, IMYFT, IMYRL, IMYIN


IMYBF

Här läser du kurser inom Barn- och Fritidsprogrammet. Kurserna beskriver människans utveckling från barn via ungdom till vuxen ålder. Du kommer också att läsa kurser inom bland annat kost och hälsa. Vi arbetar mycket med skapande verksamhet. Under tiden som du läser på programmet kommer du också att ha praktik. 


IMYFT

För dig som är praktiskt lagd och intresserad av kurser inom fordon och transport. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen kan vara rekonditionerare, truckförare, bilmonterare, och personbilsmekaniker. Under tiden som du läser på programmet kommer du också att ha praktik. 

IMYIN

För dig som är praktiskt lagd och snabbt vill komma ut i arbetslivet efter gymnasiestudierna.Du kommer att läsa kurser inom industriteknik som gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknadenläser


IMYRL

Här läser du kurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning mot storhushåll. Du får grundläggande kunskaper i matlagning. För att du ska kunna laga både god och nyttig mat läser du bland annat kurser inom hygien, livsmedels- och näringskunskap. 

 

Språkintroduktion (IMS)

För dig som är nyanländ till Sverige.

Tyngdpunkten ligger på det svenska språket. Vi utformar en individuell studieplan som anpassas efter dina behov. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Programmet är inte sökbart men du kan lämna in en intresseanmälan. Nedan kan du se hur organisationen ser ut. 

Text

Programledare IMP, IMA & IMS
Johanna Håkansson
Cecilia Persdotter Sjöberg
0370 - 37 76 34
johanna.hakansson@edu.varnamo.se
cecilia.persdotter.sjoberg@edu.varnamo.se

Rektor
Viktor Radell
viktor.radell@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Markus Ericsson
0370 - 37 82 58
markus.ericsson@edu.varnamo.se