Internationella kontakter

"Att föra in omvärlden såsom internationella kontakter är att föra in ytterligare meningsskapande dimensioner i skolan." (Värnamo Kommuns skolplan)

Detta är också en verksamhet vi på FiGy tycker är viktigt i det allt mer internationella och mångkulturella samhälle vi lever i. Finnvedens Gymnasium har internationella utbyten med ett flertal länder. Här nedanför kan du läsa om de olika kontakterna.


Frankrike

Sedan lång tid tillbaka har vi ett elevutbyte med en gymnasieskola i Arras i norra Frankrike. Varannat år åker ett trettiotal av våra elever till Arras för att besöka de franska eleverna under en vecka och varannat år kommer fransmännen hit till oss.

  • Eleverna bor i familjer och får höra och tala franska under en hel vecka.
  • Vi besöker deras skola och är med på lektioner på franska.
  • Vi tillbringar minst en dag i Paris.
  • Vi gör ett flertal intressanta utflykter i Arras omgivningar.

För våra elever är språket förstås den främsta anledningen till deltagande men utbytet ger inte bara språkträning:

  • Att ansvara för att en fransk gäst trivs och har det bra under en vecka är en fantastisk om än tröttande erfarenhet.
  • Att på ort och ställe upptäcka att ett västeuropeiskt inte alltför avlägset land kan vara så annorlunda är en annan.

De elever som får möjlighet att delta är de elever som läser franska, inte bara som de som läser franska som språkval utan också de som läser franska som individuellt val.

Tyskland

2006 startade FIGY ett samarbete med Fritz-Greve-Gymnasium i Malchin, Tyskland. Vartannat år kommer ett 20-tal elever upp till oss en vecka i september och vi besöker dem i mars samma läsår. Lärare och elever bor hemma hos varandra och får därigenom lära känna både folk, kultur och traditioner på ett närmare sätt. Under tiden våra gäster är här gör vi olika utflykter, studiebesök och andra trevliga aktiviteter.

I Tyskland är bl. a ett besök i Berlin och Schwerin obligatoriskt. De elever som för tillfället deltar i detta utbyte är elever som läser Tyska Steg 4 och 5.