Utrymning

.

I händelse av brand ska skolans lokaler snabbt utrymmas under ordnade former. Läraren lämnar klassrummet sist och kontrollerar att alla elever kommit ut. Följande utrymningsplaner gäller:

A-Huset: Vid brand ljuder särskild signal. Utrymningen sker via centralhallen ut på skolgården. Från 2:a våningsplanet används ordinarie trappnedgångar. Om några av nedgångarna är rökfyllda, ska utrymning ske via brandtrappan på gaveln från klassrummet A284. (Följ utrymningspilarna). Återsamling sker - oavsett utrymningsväg - på skolgården enligt kartan t.h. Lärarna kontrollerar på uppsamlingsplatsen att alla elever kommit ut.

Bygg: Vid brand ljuder särskild signal. Utrymning via närmaste entrédörr. Uppställning klassvis på skolgården framför byggnaden.

Esteten: Vid brand ljuder särskild signal. Utrymning via närmaste entrédörr. Uppställning klassvis på skolgården mellan Esteten och A-huset.

T-huset: Vid brand ljuder särskild signal. Utrymning sker genom ordinarie utgångar eller via brandtrappan. Uppställning klassvis på gräsplanen mellan T-huset och A-huset.

Fordon: Vid brand meddelas utrymningsorder muntligen. Utrymning sker via närmaste entrédörr. Uppställning klassvis på skolgården mot Malmstensgatan.

Tinas Ö: Vid brand meddelas utrymningsorder muntligen. Uppställning klassvis på fotbollsplanen utanför fastigheten.

Åkanten: Vid brand ljuder särskild signal. Uppställning klassvis på plan utanför fastigheten.

GySär: Vid brand ljuder särskild signal. Uppställning klassvis på plan utanför fastigheten.

Återsamlingsplatser vid utrymning