Snabbval:

Idrottsbyggnaden på Tinas Ö: Gymnastikskor måste användas i hela idrottsbyggnaden. Vistelse i byggnaden under ledig tid får endast förekomma efter tillstånd av idrottsläraren. Redskap får endast användas under lärares tillsyn.

Karta över Bygg