Hitta till och i våra lokaler

Stor översiktsbild Tinas Ö Idrott Bygg A-huset matsal - aula A-huset Esteten GySär T-huset Åkanten Café Ugglan Reception och expedition

För muspekaren över översiktskartan. Klicka på resp. byggnad för karta över salar!

Fordon- och transportprogrammet

Fordon och Transport har sina lokaler  på Malmstensgatan 21, Värnamo. Se karta.
Tfn. 37 75 31

Utrymning

Information om utrymning och återsamlingsplatser

Trafik & Parkering


Fordonstrafik på skolgården är förbjuden.

För eleverna finns parkeringsplatser tillgängliga nordväst om A-huset utanför matsalen. (Markerat med svart på kartan).  Studerande får inte parkera på skolgården. Felparkering leder till böter. Cyklar, mopeder och motorcyklar ska placeras på anvisade platser. Se till att gångvägarna mellan byggnaderna hålls fria!

Parkeringsplatserna vid A-huset utanför aulan, samt  väster och söder om T-huset är reserverade för skolans personal.  Utanför A-huset vid expeditionen finns en gästparkering, samt utanför Åkanten en kombinerad gäst och personalparkering.