Fladdermussafari på Figy

Visste du att vi har inte mindre än 19 olika arter av fladdermöss i Sverige. Tolv  av dem kan du träffa på i Värnamo kommun.

Ett 35-tal naturvetare mötte upp utanför skolan en septemberkväll för att undersöka om vi kunde upptäcka några av dem.

Fladdermöss lokaliserar sig genom eko. De skickar ut ljud som sedan studsar tillbaka, då vet de var hinder finns och var insekter befinner sig. Dessa läten är så högfrekventa att människor inte hör dem, s.k. ultraljud. Därför måste man använda sig av hjälpmedel i form av en ultraljudsdetektor, en apparat som översätter fladdermössens läten till hörbart ljud, för att lättare upptäcka dem. Genom att undersöka vilken frekvens ultraljudet har kan man ta reda på vilken art som finns i närheten.

Vattenfladdermus och Större brunfladdermus verkar vara några som trivs på Figy och runt Prostsjön. Nu har vi både hört och sett dem!