Information till årskurs 2 och 3 elever

Terminen startar onsdagen den 19 augusti! Här kan du läsa vilken tid du ska börja och vad du behöver tänka på!  Välkommen tillbaka!

Årskurs 2

Kl. 08.30-09.00 Mentorstid
Kl. 09.20 Undervisning enligt schema eller bokutlämning

Årskurs 3

Kl. 08.00-09.00 Mentorstid
Kl. 09.10 Undervisning enligt schema eller bokutlämning

Sal för mentorstiden hittar du på Teams.

Som situationen är nu kommer det att vara läsning enligt schema med lektioner på plats i skolan. Det är den rekommendationen som Skolverket har. Vi kommer dock inte att genomföra några större samlingar i aulan eller liknande. När, var och hur lunchservering sker kan komma att förändras under terminen. Det kommer också finnas tillgång till handsprit och tvål/ vatten i samband med lektioner och mat. Dessutom kommer innehållet på vissa lektioner att anpassas så att risken för smittspridning minskar.

Även om det blir undervisning på skolan enligt schema så krävs det att vi alla som vistas på Finnvedens gymnasium hjälps åt och tänker på att:

  • Håll avstånd i allmänna utrymmen och framför allt i köer. Undvik närkontakt, exempelvis kramar, handskakningar m.m.
  • Stanna hemma vid symptom.
  • Håll en god handhygien, tvätta händerna, använd handsprit när det inte finns tvål och vatten.
  • Vistas utomhus så mycket som möjligt.
  • Du som reser kollektivt, tänk på avstånd och undersök om du kan ta en tidigare buss eller om det finns alternativ som cykel eller tåg.


Hälsningar
Personalen på Figy