Distansundervisning på Figy

Från och med torsdag, den 19 mars, kommer den mesta av gymnasieundervisningen på Figy att göras på distans tillsvidare. Undervisningen kommer att följa ordinarie schema.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer gymnasieundervisningen från och med torsdag att bedrivas på distans tillsvidare. Dagens lektioner fortsätter som vanligt. Eleven har fått information från skolan om att ta med sig dator, laddare och böcker hem efter skoldagens slut. Gymnasiesärskolan kommer tills vidare bedrivas som vanligt i skolans lokaler.

Hur påverkar det undervisningen?

Undervisningen är inte inställd, men ingen undervisning kommer att ske på plats i skolan. Undervisningen kommer fortsätta att följa ordinarie schema. Eleven kommer att kunna ha kontakt med sina lärare under den tid som hen skulle haft lektion.

Eleven förväntas att studera på samma sätt som om hen hade varit i skolan. Det är viktigt att eleven tar sitt eget ansvar. Det är också viktigt att eleven håller sig informerad via Teams och här på skolans webbplats.

Om eleven har glömt något på skolan

Om eleven har glömt något som hen måste hämta i skolan ska eleven anmäla sig i receptionen. Det kommer att finnas personal på plats, men ingen undervisning kommer att genomföras på skolan.

Om eleven saknar internetuppkoppling

Saknar du internetuppkoppling, så ta kontakt med skolans reception för vidare information telefon 0370-37 73 44.