Minister besökte 
Fordonsprogrammet!

Näringslivs- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Fordons- och transportprogrammet torsdagen den 15 mars. Efter att först ha träffat branschfolk och lärare på skolan var det dags att möta eleverna. Mikael Damberg talade om för eleverna hur viktiga de är och att branschen bara kommer att växa med tanke på hur antalet transporter ökar i samhället. Behovet av yrkeschaufförer och mekaniker kommer fortsatt att vara stort under lång tid, enligt Damberg. Eleverna fick också möjlighet att ställa frågor till ministern och visa skolan.

FT ministerbesök Mikale Damberg pratar med eleverna


Foto tagna av Simon Johansson