3D-skrivare

Teknikprogrammet har investerat i två nya 3D skrivare.

Syftet med att använda 3D skrivare i utbildning är att eleverna ska 
kunna framställa fysiska prototyper och därmed får en bättre
förståelse gällande funktion och utseende på produkten.