Årets rutanpris gick till Figy!

Lärarna på språkintroduktionen mottog årets rutanpris och har sedan skänkt tavlan till Finnvedens gymnasium där den har fått en plats i centralhallen. Prismotivationen var: Priset går i år till ett arbetslag som under året verkat i Rutans och Deklarationen för de mänskliga rättigheternas anda med hänvisning till Artikel 26:2:Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

Finnvedens gymnasium är tacksamma för gåvan och vi fortsätter det goda arbetet i
mänskliga rättigheters anda!


 

Läs mer om Språkintroduktion