Gloria Ray Karlmark om kampen mot rassegregation

Trots att den amerikanska regeringen redan år 1896 hade infört en lag som skulle se till att de svartas skolgång var jämlik de vitas så stämde detta endast i teorin. Afroamerikanerna hade nästintill inga resurser utan fick exempelvis använda gamla böcker som de vita hade slängt. Möjligheterna för vidareutveckling fanns men motsättningarna kom att under 50- talet bli starka och en stor del av allmänhetens ängslan och rädslan riktades mot '''the Little Rock Nine'', inklusive mot Gloria. Det var inte endast en kamp för de svartas rättigheter utan även en strid mot den inrotade rasismen i samhället.

USA:s Högsta Domstol hade 1954 bestämt att rassegregation stred mot konstitutionen och beslutade att delstaten Arkansas skulle bli den första med integrerade skolor. Utan att tänka på konsekvenserna som hennes handlingar skulle gå, fyllde Gloria Ray Karlmark i ett dokument...

Läs hela artikeln av Natalia Barzani här!Word