Vaktmästare

Vänd dig till våra vaktmästare när något gått sönder eller om du har önskemål om klassrum, utrustning i dessa eller andra frågor om inomhusmiljön.


Anders Herman Hermansson

Vaktmästare

Joakim Lindahl

Vaktmästare