Integrationssamordnare

Bygger nätverk och relationer mellan elever samt förebygger konflikter i skolan. 
Grunden för integrationsarbgetet är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Ett stöd för arbetet med integrationsfrågorna är Integrationsgruppen, som består av gymnasiechefen, integrationssamordnare och resurspedagog.

Funderar du kring integrationsfrågor, kontakta:

Shpetim Bushati
shpetim.bushati@edu.varnamo.se
0370-377680, 070-5327393