Elevhälsan

På varje skolenhet har rektor tillgång till elevhälsan, som utgör ett specialiststöd som rektor  anlitar inför och efter beslut rörande studiesituationen för både enskilda elever eller grupper av elever.

Finnvedens gymnasium har fyra rektorer som var och en har tillgång till elevhälsopersonalens särskilda kunskaper. Elevhälsan består av specialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer.

Ytterligare en betydelsefull yrkesgrupp för eleverna är studie- och yrkesvägledarna. Under ledning av rektor utgör studie- och yrkesvägledarna tillsammans med elevhälsan våra elevhälsoteam. Under läsårets gång handlägger elevhälsoteamen elevärenden i nära samarbete med mentorerna för respektive klass och undervisande lärare. Skolläkare och skolpsykolog ingår vid behov i elevhälsoteamen, liksom fritidsledare och integrationssamordnare när detta är påkallat.

Elevhälsoteamens uppgift är att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. De arbetar även hälsofrämjande och förebyggande för att förhindra att problem uppstår. Personalen i teamen finns som regel på skolan hela skoldagen.


Entreprenörssektorn

Malin Knuuttila, rektor
Eva-Lotta Svärd, specialpedagog
Jeanette Svensson, skolsköterska
Anna Kempe, skolkurator
Hans Friberg, studie- & yrkesvägledare

Humanistsektorn

Inga-Lill Svanholm, rektor
Malin Lundh, specialpedagog
Anette Andersson, skolsköterska
Johanna Fyhr Karlsson, skolkurator ES, HU, SA
Hans Friberg, studie- & yrkesvägledare


Tekniksektorn

Svante Leo, rektor
Eva-Lotta Svärd, specialpedagog
Sofie Andersson, skolsköterska
Johanna Fyhr Karlsson, skolkurator, EE, NA
Liz Winterqvist, studie- & yrkesvägledare

Utvecklingssektorn

Viktor Radell, rektor
Malin Lundh, specialpedagog
Anette Andersson, skolsköterska
Sofia Jarl, skolkurator
Markus Ericsson, studie- & yrkesvägledare


Sjukanmälan

Dexter är FIGY:s programvara för frånvarohantering. Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ditt användarnamn och lösenord senast kl 08:30 varje sjukdag och gör din sjukanmälan.

Sjukanmälan för omyndig elev utförs av vårdnadshavare. Om du eller din vårdnadshavare inte har tillgång till internet, kontakta receptionen eller Mikael Persson.

Om du är sjuk mer än en vecka, eller om du drabbas av smittsam sjukdom, vill vi att du meddelar detta till skolhälsovården. Insjuknar du under dagen och måste hem, vill vi att du meddelare detta till skolsköterskan.

Anmälningsskyldighet

Om en omyndig elevs omständigheter i  eller utanför skolan kräver att socialtjänsten behöver ingripa till elevens skydd och omsorg, eller misstänks kräva det, är skolan och dess personal skyldig att kontakta socialtjänsten. Tystnadsplikten för personalen upphävs delvis om omständigheterna är sådana att anmälningsskyldigheten träder in.