Administratörer

Anna-Karin Skärin

APL, reseersättningar


Birgitta Lavesson

Reception, arkivering, elevfrånvaro

Gun Nilsson

Personal


Mikael Persson

Schema, Dexter, Fronter


Marie Åhsberg

Antagning, skolresor


Ninni Wendel

Elevregistrering, betyg, CSN