Ämnesförteckning

Beteckning Ämne
APL Arbetsplatsförlagt lärande
BIOBIO Biologi
BYGBYG Bygg och anläggning
DANDAI Dansimprovisation och komposition
DANDAN Dansgestaltning
DAODAT Datorteknik
DATDAS Dansteknik
ELRELK Elektromekanik
ENEENE Energiteknik
ENGENG Engelska
ENTENR Entreprenörsskap
ESTEST Esteisk kommunikation
FIOFIO Filosofi
FODFOO Fordonsteknik - introduktion
FORFOD Fordons- och transportbranschens villkor
FOTFOT Fotografisk bild
FYSFYS Fysik
FÖRFÖR Företagsekonomi
FÖSSEV Servicekunskap
GYARSA Gymnasiearbete SA
HANBRS Branschkunskap inom handel och admin.
HISHIS Historia
HYGHYG Hygien
HÄLHÄL Hälsopedagogik
HÄLKOC Kost och hälsa
IDRIDR Idrott och hälsa
IDRO1SF Fotbollsprofilen
IDRO1SL Idrottsprofilen
IDRIDR01S Specialidrott
INDV Individuellt val
INFINF Information och kommunikation
JURPRI Privatjuridik
KAR Karaktärsämnen
KOSKOS Konstarterna och samhället
KÄRN Kärn
LIVLIV Livsmedels- och näringskunskap
MATMAT Matematik
MEDMED Medicin
MEKMEK Mekatronik
MOD Moderna språk
MODALB Albanska
MODBOS Bosniska
MODFRE Franska
MODGER Tyska
MODSPA Spanska
MUSINS01 Musikprofilen
MÅTBRC Branschkunskap inom restaurang och livsm.
MÄKMÄK Människans språk
NAKNAK Naturkunskap
PEDBAS Barns lärande och växande
PEDKOU Kommunikation
PEDLÄR Lärande och utveckling
PEDMÄI Människosrs miljöer
PEGSKP Skapande verksamhet
PROF Programfördjupning
PSKPSY Psykologi
RELREL Religion
SAMSAM Samhällskunskap
SEVSEV Service och bemötande
SVESVE Svenska
TEKTEK Teknik
VÅRVÅR Vård- och omsorgsarbete

Vilka program finns?


Programförteckning

Vem är läraren?


Lärarförteckning

Vem är min mentor?


Mentorsförteckning

Vart finns salen?


Hitta på FIGY (kartor)