Resebidrag

Busskort och bidrag för resor till/från skolan eller APL/APU-platsen

Skolkort (busskort)

Skolkort erhålles och lämnas på intagningskansliet.

Villkor för att du ska få skolkort:

  • du skall ha rätt att få studiehjälp enligt studiestödslagen
  • studera på heltid
  • du måste bo utanför Värnamo tätort
  • din kortaste väg till skolan måste vara minst 6 km

Kortet gäller för 2 resor per dag inom giltighetsområdet (zongränsen).


Bidrag mellan hem och hållplats

Gymnasieelev som har rätt till busskort och som har minst 6 km enkel resa mellan hemmet och närmsta hållplats ges ett kontant bidrag. Bidraget betalas ut en gång per termin via bank till myndig elev eller förälder. Bidraget kan inte kombineras med inackorderingstillägg! Du ansöker om bidraget på Värnamo kommuns hemsida. När du har blivit beviljad bidraget ska du ockå när terminen är avslutad, skicka in en körjournal, där du redovisar vilka dagar du kört. En ny ansökan ska lämnas in varje läsår

APL/APU - bidragsregler

Det kontanta resebidraget är 1,85 kr / km, och betalas ut under förutsättningen att eleven inte kan resa kollektivt. Om eleven inte kan nå en kommunal matsal i anslutning till APL/APU- platsen, utgår kontant ersättning med 20 kr per skoldag. Ansökan görs på särskild blankett. Lämnas till Anna-Karin Skärin på expeditionen. 

APL/APU - resebidrag

Kontant resebidrag: 1,85 kr / km
Matbidrag: 20 kr / skoldag

Bidrag för dagliga resor

Blanketter och information för ansökan om bidrag för dagliga resor, samt körjournal, når du på länkarna nedan, som tar dig till Värnamo kommun och Barn- & Utbildningsförvaltningens blankettsida - Bidrag.

Ansökan - Dagliga resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Körjournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

APL/APU - resebidrag, matbidrag
Anna-Karin Skärin
Telefon: 0370-37 7368
E-post: 
anna-karin.h.skarin@edu.varnamo.se

Skolkort och
Bidrag hem/hållplats 

Kontakta Marie Åhsberg
Telefon: 0370-37 7341
E-post:  
marie.e.ahsberg@edu.varnamo.se