Resebidrag

Busskort och bidrag för resor till/från skolan eller APL/APU-platsen

Skolkort (busskort)

Skolkort erhålles och lämnas på intagningskansliet.

Villkor för att du ska få skolkort:

  • du skall ha rätt att få studiehjälp enligt studiestödslagen
  • studera på heltid
  • du måste bo utanför Värnamo tätort
  • din kortaste väg till skolan måste vara minst 6 km

Kortet gäller för 2 resor per dag inom giltighetsområdet (zongränsen).

Hem - hållplats

Till gymnasieelev som har rätt till busskort och som har minst 6 km enkel resa mellan hemmet och hållplatsen ges ett kontant bidrag. Bidraget betalas ut en gång per termin via bank till myndig elev eller förälder på samma sätt som studiebidraget. Detta bidrag kan inte kombineras med inackorderingstillägg.

Bidrag hem - hållplats

1,85 kr / km

Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår.

APL/APU - bidragsregler

Det kontanta resebidraget är 1,85 kr / km, och betalas ut under förutsättningen att eleven inte kan resa kollektivt. Om eleven inte kan nå en kommunal matsal i anslutning till APL/APU- platsen, utgår kontant ersättning med 20 kr per skoldag. Ansökan görs på särskild blankett. Lämnas till Anna-Karin Skärin på expeditionen. 

APL/APU - resebidrag


Kontant resebidrag: 1,85 kr / km
Matbidrag: 20 kr / skoldag

Bidrag för dagliga resor

Blanketter och information för ansökan om bidrag för dagliga resor, samt körjournal, når du på länkarna nedan, som tar dig till Värnamo kommun och Barn- & Utbildningsförvaltningens blankettsida - Bidrag.

Ansökan - Dagliga resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Körjournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


APL/APU - resebidrag, matbidrag
Kontakta Anna-Karin Skärin
Telefon: 0370-37 7368
E-post:
anna-karin.skarin@varnamo.se

Skolkort 
Kontakta Marie Åhsberg
Telefon: 0370-37 7341
E-post:  
marie.ahsberg@varnamo.se

Bidrag hem/hållplats Kontakta Pernilla Lundin
Telefon: 0370-37 7225
E-post:
pernilla.g.lundin@edu.varnamo.se