Ordningsregler

Finnvedens gymnasiums ordningsregler gäller för alla som vistas på skolan – såväl elever, personal som besökare. Ordningsreglerna behandlas på klassråd, på arbetsplatsträffar och i lagråd.


På Finnvedens gymnasium

- värnar vi om varandra

- värnar vi om skolans miljö och lokaler

- värnar vi om allas rätt till studiero


I övrigt gäller också:

  • att det är obligatorisk närvaro på alla lektioner. Är du sjuk eller behöver ansöka om ledigt måste du anmäla detta enligt skolans rutiner.
  • att du inte får röka på skolans område. För personal att du inte får röka alls under arbetstid.
  • att ingen får utsätta någon annan för mobbning eller annan kränkande behandling. För detta har vi en särskild handlingsplan.
  • att det inte är tillåtet att fuska.
  • Att läraren bestämmer om och när mobilen eller datorn ska användas under lektionstid.

 

Figys alkohol- och drogpolicy

Ingen alkohol eller droger får förtäras inom skolans område. Eventuell alkohol som påträffas beslagtas och överlämnas till polisen.

Lärare och elever kan komma överens om ytterligare ordningsregler som ska gälla just för deras program.

Möjliga åtgärder som kan vidtas om en elev inte respekterar ordningsreglerna står i Skollagen och Gymnasieförordningen.