Individuella val

Tider läsåret 2019 - 2020

År 1

 

 

Tisdag

08.00 - 09.30

 

Onsdag

08.00 - 09.30

 

Torsdag

08.00 - 09.00

 

OBS! Två av ovanstående tider används

År 2

 

 

Torsdag

14.00 - 15.30

 

Fredag

08.00 - 09.30

 

År 3

 

 

Måndag

08.00 - 09.30

 

Tisdag

13.50 - 15.30

 

Nedan hittar du i PDF-format de kurser som ges under läsåret 2019/2020. Du hittar även de olika profilerna som vi erbjuder.