Specialpedagog

Varje lärare har skyldighet att ge stödundervisning. Stödtimmar kan vara till stor hjälp i studierna. Specialpedagogerna utreder eventuella läs- och skrivsvårigheter och ger specialpedagogiskt stöd till lärare. Språkstudion är ytterligare en resurs som står till förfogande.

Utöver stödundervisning har elever rätt till särskilt stöd om de riskerar att inte nå målen för kursen, dvs bli underkända, betyget F. Specialpedagogerna utreder även behovet av särskilt stöd.

Specialpedagog

Malin Lund
Tel 0370-37 76 59
malin.b.lundh@edu.varnamo.se

 

Specialpedagog

Charlotta Zimmergren
Tel 0370 - 37 77 06
charlotta.a.zimmergren@edu.varnamo.se

Specialpedagog

Helén Egerhag (tjänstledig)

Barn och Fritid

(BF)

Estet

(ES)

Individuellt alternativ

(IMIND)

Preparandutbildning

(IMPRE)

Restaurang och livsmedel

(RL)

Samhällsvtenskap

(SA)

Språkintroduktion

(IMSPR)

Vård och omsorg

(VO)

Yrkesintroduktion

(IMYRK)

 

Bygg och Anläggning

(BA)

Ekonomi

(EK)

Handel och Administration

(HA)

Hantverksprgrammet

(HV)

VVS- och Fastighet

(VF)

El och Energi

(EE)

Fordon och Transport

(FT)

Naturvetenskap

(NA)

Teknik

(TE)