Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder ett hälsosamtal till alla elever i årskurs ett på gymnasiet. I hälsosamtalet lyfts elevens hälsa upp på olika områden, t.ex. kost, motion, skolsituation, ANT (alkohol, narkotika, tobak) och upplevd hälsa. Vi väger och mäter samt har riktade undersökningar till vissa program.

Vi utför enklare sjukvårdande behandlingar, sårvård och vaccinationer (som ingår i vaccinationsprogrammet). Vi hjälper även till vid akuta händelser under skoltid, att ordna tid på närmaste vårdcentral/sjukhus samt med råd och stöd.

Till oss kan ni som elev eller föräldrar vända er vid frågor som rör hälsa, sjukdom, skada
eller dylikt. Vi samarbetar med kommunens skolläkare som bokas hos skolsköterskorna.

.

Våra mottagningar finns i A-huset, bottenvåningen, under rektorsexpeditionerna.
Vi träffas säkrast varje dag 08.00-09.30 och 13.00-14.00

.

Anette Andersson
Skolsköterska

anette.andersson@edu.varnamo.se

Barn och fritid (BF)
Estet (ES)
Samhällsvetenskap (SA)
Vård och omsorg (VO)
Individuellt val (IMA)
Yrkesintroduktion (IMY)
Språkintroduktion (IMS)

Sofie Andersson
Skolsköterska

sofie.andersson@edu.varnamo.se

El och energi (EE)
Naturvetenskap (NA)
Särskolan (Gysär)Niklas Homman
Skolsköterska

niklas.homman@edu.varnamo.se

Bygg och anläggning (BA)
Ekonomi (EK)
Fordons- och transport (FT)
Handel och administration (HA)
Industri (IN)
VVS och fastighet (VF)

Sjukanmälan

Dexter är FIGY:s programvara för frånvarohantering. Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ditt användarnamn och lösenord senast kl 10.00 varje sjukdag och gör din sjukanmälan.

Sjukanmälan för omyndig elev utförs av vårdnadshavare. Om du eller din vårdnadshavare inte har tillgång till internet, kontakta receptionen eller Mikael Persson.

Om du är sjuk mer än en vecka, eller om du drabbas av smittsam sjukdom, vill vi att du meddelar detta till skolhälsovården. Insjuknar du under dagen och måste hem, vill vi att du meddelare detta till skolsköterskan.