Skolläkare

Marianna Halasz

Skolläkare

Besök bokas genom skolsköterskorna

marianna.i.halasz@edu.varnamo.se