Sjukanmälan

Dexter är FIGY:s programvara för frånvarohantering. Logga in på Dexter länk till annan webbplatsmed ditt användarnamn och lösenord senast kl 08:30 varje sjukdag och gör din sjukanmälan.

Sjukanmälan för omyndig elev utförs av vårdnadshavare. Om du eller din vårdnadshavare inte har tillgång till internet, kontakta receptionenlänk till annan webbplats eller Mikael Perssonlänk till annan webbplats.

Om du är sjuk mer än en vecka, eller om du drabbas av smittsam sjukdom, vill vi att du meddelar detta till skolhälsovården. Insjuknar du under dagen och måste hem, ska du meddelare detta till skolsköterskan.

Är du sjuk under en längre period ska du kunna lämna in ett läkarintyg vid förfrågan. Vid upprepade korttidssjukskrivningar ska du även för återkommande eller kroniska medicinska besvär kunna lämna in läkarintyg.

Sjukskrivning som används för att undvika konsekvenser av planerad frånvaro hanteras som ogiltig frånvaro.

Dexter inloggning

Användarnamn

Lösenord

 

Obs! Om du eller dina vårdnadshavare av någon anledning inte kan komma in på Dexter, ska du ringa till Figy:s reception och där göra din sjukanmälan. I annat fall riskerar du att få frånvaron registrerad som ogiltig.


Meddelandeblankett för planerad frånvaro

Meddelande om planerad frånvaroWord

Blanketten lämnas i receptionen efter att mentor signerat sin kännedom om frånvaron