Alumni på Finnvedens Gymnasium

Vad innebär alumni?
  • Att våra nuvarande elever ska kunna kontakta före detta elever och få tips och råd inför kommande studier eller arbetsliv
  • Att våra före detta elever ska kunna få chans att hålla kontakten med gamla studiekompisar
  • Att våra lärare och andra i personalen ska kunna se hur det går för några av våra elever

.

Du kan se samtliga alumner genom att klicka på en programförkortning i menyn ovanför. Alumner finns för närvarande från Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet och Estetiska programmet.

Ta chansen och kontakta oss redn idag om du vill vara med som alumn och berätta lite om dig själv och vad du gör.


Våra senaste alumni-profiler

FIGY:s alumner är förebilder för nuvarande studenter och vägvisare för unga alumner på väg ut i arbetslivet. På den här hemsidan kan du läsa några av våra alumners egna ord om hur det var att läsa på FIGY och vad det har betytt för dem.

Alumniverksamhet vid Finnvedens Gymnasiumlänk till annan webbplats i Värnamo