Introduktionsprogram (IM)

För dig som inte har de betyg som krävs för att komma in på ett nationella program

På våra introduktionsprogram får du möjlighet att läsa upp de ämnen som du saknar behörighet i. Du kan också öka och utveckla dina kunskaper i svenska eller lära dig mer om arbetslivet genom att vara ute på praktik.

Vi erbjuder fem introduktionsprogram
- Preparandutbildningen
- Programinriktat individuellt val

-
Individuellt alternativ
- Yrkesintroduktion
- Språkintroduktion

Preparandutbildning (IMPRE)

För dig som saknar behörighet till gymnasieskolan eller för dig som är behörig till ett yrkesprogram, men inte till ett studieförberedande.

Du läser högst ett år på heltid och studietakten är hög. Utbildningen anpassas efter dina behov och önskemål. Du har ett eget klassrum och en samlad skoldag under vilken dina mentorer följer dig. Programmet är inte sökbart, du lämnar in en intresseanmälan.

 

Programinriktat indivdiuellt val (IMPRO)

För dig som nästan är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram.

Syftet är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att du så snart det är möjligt, ska tas in på det nationella programmet. För att du ska bli antagen till programmet krävs godkända betyg i:
svenska eller svenska som andraspråk och dessutom engelska eller matematik samt minst fyra ämnen till.
Du följer yrkesprogrammets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Programmet är sökbart. 

 

Individuellt alternativ (IMIND)

För dig som har särskilda behov och behöver extra hjälp för att gå på gymnasiet.

Utbildningen utformas efter dina behov och det som passar dig. Beroende på vilka önskmål och förutsättningar som du har kan det bli studier på heltid eller studier blandat med praktik i näringslivet eller bara praktik. För att skapa trygghet har vi ett eget klassrum pch en samlad skoldag, under vilken dina mentorer följer dig. Målet med utbildningen är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller komma ut i arbetslivet. Programmet är inte sökbart men du kan lämna in en intresseanmälan.

 

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktionen är till skillnad från preparandutbildningen en treårig utbildning, men den leder inte till en yrkesexamen. IMYRK-programen består av mindre grupper (ca 8 elever per inriktning). Du har möjlighet att arbeta i din egen studietakt och skaffa dig kunskaper genom ett varierat arbetssätt med mycket praktiskt arbete. Under din utbildning får du möjlighet att göra praktik under ett antal veckor. Då får du chansen att knyta kontaktet med näringslivet samtidigt som du förstärker dina kunskaper. De gymnasiegemensamma ämnena integreras så långt det är möjligt med de programgemensamma karaktärsämnena. Dina egna förutsättningar styr i hög grad planeringen av dina studier. Programmet är sökbart. Du kan välja mellan tre olika inriktningar: IMYRKBF, IMYRKFT, IMYRKRL


IMYRKBF

Här läser du kurser inom Barn- och Fritidsprogrammet. Kurserna beskriver människans utveckling från barn via ungdom till vuxen ålder. Du kommer också att läsa kurser inom bl a kost och hälsa. Vi arbetar mycket med skapande verksamhet.  


IMYRKFT

För dig som är praktiskt lagd och intresserad av kurser inom fordon och transport. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen kan vara rekonditionerare, truckförare, bilmonterare, och personnbilsmekaniker.  

IMYRKRL

Här läser du kurser inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Det innebär att du i år 2 och 3 arbetar med att laga skollunch åt ca 350 elever på en närliggande skola, en dag i veckan.Du får också lära dig mycket om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.  

 

Språkintroduktion (IMSPR)

För dig som är nyanländ till Sverige.

Tyngdpunkten ligger på det svenska språket. Vi utformar en individuell studieplan som anpassas efter dina behov. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till gymsnieskolan eller annan utbildning. Programmet är inte sökbart men du kan lämna in en intresseanmälan. Nedan kan du se hur organisationen ser ut. 

Programledare IMPRE, IMIND & IMSPR
Fatima Veladzic
0370 - 37 82 50
fatima.f.veladzic@edi.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Markus Ericsson
0370 - 37 82 58
markus.a.ericsson@edu.varnamo.se