Valet är inte över

Valet till Europaparlamentet är nu över men i höst väntar ytterligare ett val - riksdagsvalet. Det finns gott om tid för att sätta in sig i de lika politiska frågorna. Att man har exakt samma åsikter som ett parti är inte troligt men det finns alltid ett parti som man sympatiserar med mest.

Man kan börja med att utgå från vart man själv står på den politiska skalan, delvis om man vill rösta blått eller rött. Senare handlar det mer om politiska nyanser och betoning på olika frågor. Givetvis står olika partier för olika reformer och för olika politiska tankar även om de delar ideologi men då är skillnaderna inte lika drastiska som mellan vänstern och högern. Innan EU- valet talades det mycket om vilken kandidat och vilket parti man skulle rösta på, men tyvärr så visste inte många vad deras röst skulle innebära för Sverige och för Europa. De var inte insatta och valde parti nästan genom en slump.

Vissa tog partitester på diverse hemsidor och röstade automatiskt på det resultatet som testet föreslog. Det var inte en fingervisning för dem utan de lade sin röst på den kandidaten som testet ansåg var bäst för dem. Själv har jag också fördrivit tiden med att svara på frågorna i partitesterna men någonstans i bakhuvudet måste man komma ihåg att allt, även testerna, är partiskt. Frågorna kan vara vinklade på ett eller annat sätt och gynnar på så sätt endast en av de politiska grupperna. Jag upptäckte ganska snabbt att olika tester gav olika svar, vilket bekräftade min skepticism. Visserligen fanns det ett visst mönster i resultaten jag fick då det främst var partierna i en partigrupp som kom i topp på listan men att förlita sig helt på hemsidor är inte ett bra sätt att bestämma hur man ska rösta. Det finns tillfällen då lathet kan vara okej men detta är inte ett av dem.

Det fanns även dem som röstade på samma parti som deras vänner eller familj utan att egentligen tänka efter. Vi måste utnyttja vår chans och se till att de är vår röst som hörs och att det inte endast är ''ett eko'' av andras åsikter. En röst kanske inte avgöra hela valet men det är många som inte orkar bry sig och dessa sammanlagda röster kan faktiskt göra en stor skillnad, i valet och i samhället.

De flesta har en åsikt och tycker man ingenting så beror det oftast på att man inte vet tillräckligt mycket om ämnet för att kunna ta ställning. Visst kan det kännas jobbigt att engagera sig politisk men det handlar inte om någon särskild uppoffring. Det tar endast ett par minuter att gå in på varje partis hemsida och man kan sprida ut denna tid hur man vill. Medan man väntar på att bussen ska komma eller att lektionen ska börja, så kan man läsa om ett av partiernas ståndpunkter i de olika frågorna. Efter en vecka så är man förberedd och vet det viktigaste. Man behöver inte ha ett stort politiskt intresse för att klara av detta men man bör ha viljan att faktiskt rösta på det parti och på den kandidat som representerar ens egna åsikter.

Natalia Barzani