Student- och skolavslutning 2017

Studentavslutningen fredagen den 16 juni 2017

Program

kl. 11.00 Högtidlig avslutning i Värnamo kyrka
kl. 12.30 Avslutningslunch
kl. 14.00 Utsläpp av avgångseleverna

Avgångsklassernas avslutning är förlagd till Värnamo kyrka med början kl.11.00 och efter flera elevframträdanden, psalmsång och stipendieutdelningar lämnar vi kyrkan. På grund av platsbrist kan vi tyvärr inte välkomna anhöriga till kyrkan.

Finnvedens Gymnasium kommer att bjuda eleverna på en avslutningslunch i matsalen kl. 12.30 efter högtiden i kyrkan.

Utsläppet kommer att äga rum från idrottshallen Tinas Ö. Fotbollsplanen kommer att fungera som samlingsplats för anhöriga och vänner till studenterna. Utmarschen äger rum kl.14.00. Ovanför dörrarna mot fotbollsplanen kommer skyltar med klassbeteckningar att vara uppsatta.

Ca kl.14.45 börjar avgångsklassernas marsch med musikkåren Lyran i täten. OBS! Uppställning sker bakom musikkåren Lyran, vilken står vid lilla bron mot Prostsjön. Marschen går över bron, förbi Prästgården, längs Prostgårdsvägen, gångtunneln under Lagastigen till Storgatan, fortsätter över Åbron och Storgatsbacken. Marschen slutar på Norra Salutorget.

Parkering kan ske vid Norra Salutorget och angränsande P-platser. Var vänlig och använd endast befintliga P-platser. Respektera privata markägares områden.

Brev till elever och vårdnadshavare med information om studentavslutningenPDF

Skolavslutning för elever i år 1 och 2 torsdag 15 juni 2017

Torsdagen den 15 juni hålls skolavslutning för elever i år 1 och 2 på Finnvedens gymnasium.

kl. 08.00-10.15 Läsning sker enligt schema.
Lunch serveras i matsalen fram till kl. 12.00.
kl. 12.30 Läsårsavslutning för år 1 och 2 i Värnamo kyrka

Program för avslutningsveckan

Här kan du läsa programmet för avslutningsveckan.PDF Programmet gäller för samtliga årskurser.