Elevinflytande

Klassråd

Klassrådet består av samtliga studerande i klassen och deras mentorer. Klassrådet tar upp frågor som är av gemensamt intresse för gruppen. Viktigare frågor ska först tas upp i klassråd och därefter föras vidare till skolkonferens av de studerandes företrädare.

Skolkonferens

Inom varje sektor finns skolkonferenser som består av elevrepresentanter, personalgrupper och skolledning.

Elevkår

Organisation gällande elevinflytande

Från och med 1 februari 2017 övergår organisationen på Finnvedens gymnasium gällande elevernas inflytande över sin utbildning från Elevråd till Elevkår. Elevkårer till skillnad från elevråd är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelser, stadgar, organisationsnummer och årsmöten. Styrelsen består av sju personer
Detta innebär:

  • Klassråd hålls som tidigare, ca varannan månad. Protokollen från dessa läggs i offentlig mapp i Skolportalen.
  • De synpunkter och frågor som kommer upp vid klassråden behandlas av elevkåren i och skolledningen.
  • Elevkåren kommer att ha ”rektorsutfrågning” med skolledningen minst varannan månad.
  • Eleverna representeras av elevkåren i de olika frågor som berör skolans arbete och de frågor som särskilt berör elevernas vardag och utveckling.

Mer information finns för elever, lärare och rektorer på www.sverigeselevkarer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsen för Elevkåren Finnvedens gymnasium läsåret 2017/2018
Ordförande: Dalila Alibasic, EK15b
Vice ordförande: Lisa Lundqvist, SA15a
Ledamot: Emanuel Brew, SA16b
Ledamot: Hanna Johansson, SA15a
Ledamot: Ada Magnusson, SA16b 
Ledamot: Vigan Ibrahimi, EK15b
Ledamot: Kenny Bang, NA15a
Ledamot: Andrea Karlsson, SA15b

Elevskyddsombud

Varje klass har ett elevskyddsombud, som utbildas under år ett. I utbildningen ingår lagar, regler, skyldigheter, befogenheter samt även hur man på ett bra sätt kan arbeta i sin roll som elevskyddsombud. Elevskyddsombuden är representerade i lokala samverkansgruppen.

Lokal samverkansgrupp

I denna samverkansgrupp ingår fackliga företrädare och skolledning.

Matrådet

Syftet med matrådet är att diskutera förslag och idéer gällande måltiderna, och ge  ökad förståelse för betydelsen av matens kvalitet och en varierad kost. Trivseln i matsalen är också ett viktigt diskussionsämne.

Målsättningen är att minst 6 elever från olika program ska vara med och föra en diskussion. Personal från skolmatsalen, Café Ugglan och skolsköterska ingår också i matrådet. Intresserad av att vara med? Kontakta Annlouise Lidén

Klicka här för för att se vilka frågor som tidigare varit uppe i matrådet.Word

Entreprenörsektorn
Bygg- & Anläggning (BA)
Ekonomi (EK)
Handel & Administration (HA)
Restaurang & Livsmedel (RL)
Hantverk (HV)

Humanistsektorn
Barn & Fritid (BF)
Estet (ES)
Humanist (HU)
Samhällsvetenskap (SA)
Vård & Omsorg (VO)

Tekniksektorn
El & Energi (EE)
Fordon & Transport (FT)
Naturvetenskap (NA)
Teknik (TE)

Utvecklingssektorn 
Preparandutbildningen (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)