Elevdator

När du börjar på Figy erbjuds du att kvittera ut en dator som du
kan använda i dina studier under tiden du går på gymnasiet.
Datorn är förberedd med Officepaketet, en personlig e-postadress
och tillgång till vårt internsystem Fronter. Vi använder Fronter för att
dela viktig information och nyheter. Lärare och elever har möjlighet att
kontakta varandra. Du kan bl a skicka in skoluppgifter och arbeten.

Om du behöver hjälp med din dator kontakta:
Simon Mellergårdh som är elevdatoransvarig.
Han har sitt arbetsrum i centralhallen mittemot
vaktmästeriet och kan även nås på: 
simon.e.mellergardh@edu.varnamo.se 
telefon: 0370 – 37 82 61 vid behov.