Specialpedagog

Varje lärare har skyldighet att ge stödundervisning. Stödtimmar kan vara till stor hjälp i studierna. Specialpedagogerna utreder eventuella läs- och skrivsvårigheter och ger specialpedagogiskt stöd till lärare. Språkstudion är ytterligare en resurs som står till förfogande.

Utöver stödundervisning har elever rätt till särskilt stöd om de riskerar att inte nå målen för kursen, dvs bli underkända, betyget F. Specialpedagogerna utreder även behovet av särskilt stöd.

Specialpedagog

Malin Lund
Tel 0370-37 76 59
malin.b.lundh@edu.varnamo.se

 

Specialpedagog

Charlotta Zimmergren
Tel 0370 - 37 77 06
charlotta.a.zimmergren@edu.varnamo.se

Specialpedagog

Helén Egerhag
Tel
helen.i.egerhag@edu.varnamo.se

Språkstudion

Till språkstudion kan du vända dig, om du besväras av läs- och skriv-svårigheter, dyslexi eller andra bekymmer relaterade till studierna.

Språkstudion kan erbjuda dig:

  • individuell undervisning utanför schemalagd tid
  • anpassning och planering av skolarbetet för att uppnå uppsatta mål
  • kartläggning av dina svårigheter gällande hela skolsituationen
  • kvalificerad utredning och diagnostisering av dina läs- och skrivsvårigheter
  • litteratur på cd och andra kompensatoriska hjälpmedel
  • studieteknik

Barn och Fritid

(BF)

Estet

(ES)

Humanist

(HU)

Individuellt alternativ

(IMIND)

Preparandutbildning

(IMPRE)

Restaurang och livsmedel

(RL)

Samhällsvtenskap

(SA)

Språkintroduktion

(IMSPR)

Vård och omsorg

(VO)

Yrkesintroduktion

(IMYRK)

Bygg och Anläggning

(BA)

Ekonomi

(EK)

Handel och Administration

(HA)

Hantverksprgrammet

(HV)

VVS- och Fastighet

(VF)

El och Energi

(EE)

Fordon och Transport

(FT)

Naturvetenskap

(NA)

Teknik

(TE)